Trafik işaretleri Levhaları ve Anlamları

26 Aralıkta Gireceğim sınav Öncesinde Trafik Levhalarına Çalışayım Dedim. Daha sonra elde ettiğim Bilgileride sizlerle Paylaşmak istedim… Bugün sizlerle Paylaşacağım Konu; Trafik işaretleri ve Anlamları .. Ehliyet Sınavına girecekler için Güzel bir Bilgi Yazısı;

Trafik Tanzim İşaretleriAda Etrafında Dönünüz
Dönel kavşak girişlerinde ada etrafında dönüş yönünü ve aksi işaretlenmedikçe ada etrafında dönüş halinde bulunan araçların ilk geçiş hakkına sahip olduğunu bildirir

At Arabası Giremez
At arabalarının bu yola girmelerinin yasaklanmış olduğunu belirtir At arabası sürücülerinin bu yola girmemeleri gerekir

Azami Hız Sınırlaması
Belirlenmiş olan azami hız limiti veya bu limitlerin altındaki hız limitlerini hatırlatır Sürücülerin levhada belirtilen hız sınırlarını aşmamaları gerekir

Bisiklet Giremez
Bisikletlerin bu yola girmelerinin yasaklanmış olduğunu belirtir Bisiklet sürücülerinin bu yola girmemeleri gerekir

Bütün Yasaklama ve Kısıtlamaların Sonu
Daha önce konulmuş olan bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini bildirir (Yapım, bakım, onarım yapılan yol kesimlerinde konulan birden fazla yasaklama ve kısıtlamalar gibi)

—— Başına  tondan Fazla Yük Düşen Taşıt Giremez
—— ağırlığı levhada belirtilen değerden fazla olan araçların bu yola girmelerinin yasaklanmış olduğunu belirtir —— ağırlığı fazla olan araçları sürenlerin bu yola girmemeleri gerekir

Dur
Tali yoldan anayol kavşağına gelindiğini bildirir Kavşak gelişinde durulur Anayoldan gelen araçlar varsa ilk geçiş hakkı onlara verildikten sonra, harekete geçilerek kavşağa girilir

El Arabası Giremez
El arabalarının bu yola girmelerinin yasaklanmış olduğunu belirtir El arabası sürenlerin bu yola girmemeleri gerekir

Geçme Yasağı Sonu
Daha önce konulmuş olan geçme yasağının sona erdiğini bildirir Sürücüler, bu levhadan sonra engel bir hal yoksa öndeki aracı geçebilirler

Genişliği  metreden Fazla Olan Taşıt Giremez
Levhada belirtilen ölçüden daha geniş olan araçların bu yola girmelerinin yasaklanmış olduğunu belirtir Daha geniş araçları sürenlerin bu yola girmemeleri gerekir

Gümrük – Durmadan Geçmek Yasaktır
Gümrük teşkilatı bulunan sınır kapılarında ve karayollarındaki araçların gümrük kontrolü için durdurulması gereken diğer yerlerde, sürücülerin durmak mecburiyetinde olduklarını bildirir

Her İki Yandan Gidiniz
Yolun gidişe ayrılan kısmı üzerinde refüj, ada veya sabit cisim bulunması halinde, bunların önüne konulan bu levha, refüjün, adanın veya sabit cismin her iki tarafından da gidilebileceğini bildirir

Hız Kısıtlaması Sonu
Yolun önceki bir kesiminde konulmuş olan hız kısıtlamalarının sona erdiğini bildirir Sürücüler, bu levhadan sonra kullandıkları aracın cinsine göre hızlarını arttırabilirler

İleri Mecburi Yön
Kavşaklarda bazı yolların tek yönlü olması halinde veya servis yolu gibi geçici kullanıma açık kesimlerde, mecburen ileriye gidilmesini bildirir

İleri ve Sağa Mecburi Yön
Kavşaklarda sağa dönüşlerin dönüş adalarıyla korunmuş olması halinde veya servis yolu gibi geçici kullanıma açık kesimlerde, mecburen ileri ve sağa gidilmesini bildirir

İleri ve Sola Mecburi Yön
Kavşaklarda bazı yolların tek yönlü olması halinde veya servis yolu gibi geçici kullanıma açık kesimlerde, mecburen ileri ve sola gidilmesini bildirir

Kamyon Giremez
Kamyonların bu yola girmelerinin yasaklanmış olduğunu belirtir Kamyon sürücülerinin bu yola girmemeleri gerekir

Kamyonlar İçin Geçme Yasağı Sonu
Daha önce kamyonlar için konulmuş olan geçme yasağının sona erdiğini bildirir Kamyon sürücüleri, bu levhadan sonra engel bir hal yoksa öndeki araçları geçebilirler

Kamyonlar İçin Öndeki Taşıtı Geçmek Yasaktır
Bu levhanın hitap ettiği yönde seyreden kamyonların, önlerindekini geçmenin yasaklanmış olduğunu bildirir Kamyon sürücülerin geçme yasağı sonuna kadar önlerindeki araçları geçmemeleri gerekir

14 Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir